Ενσωματωμένα εξαρτήματα γαλβανισμένα εν θερμώ

  • Hot dip galvanized embedded parts

    Ενσωματωμένα εξαρτήματα γαλβανισμένα εν θερμώ

    Τα γαλβανισμένα ενσωματωμένα εξαρτήματα εν θερμώ (προκατασκευασμένα ενσωματωμένα μέρη) είναι εξαρτήματα που είναι προεγκατεστημένα (θαμμένα) σε κρυφές εργασίες. Είναι εξαρτήματα και εξαρτήματα που τοποθετούνται κατά τη δομική χύτευση και χρησιμοποιούνται για επικάλυψη κατά την τοποθέτηση της υπερκατασκευής.